Όπως Fibo Λήψη

 Κατεβάστε

 Κατεβάστε

Forex trading has the great potential of becoming a profitable and fulfilling career that will let you have a lifestyle that few other lucrative activities in the world can offer to people from many roads in life and without asking any of those men and women for a diploma or some special certification.

But Forex trading is not easy; it may be simple to enter and place your first trade but becoming a profitable trader is a different thing. You will need to acquire the right knowledge and techniques in order to understand and know when to enter or leave a trade always fulfilling the main objective every trader must have; making money.

There are two kinds of analysis you can perform on the Forex markets. They are known as technical analysis and fundamental analysis. It is common that traders tend to divide themselves into “technical” and “fundamentalists”. Each group devoting themselves to the main tools each kind of analysis gives them.

Technical forex traders base their trading on the analysis of the charts and the number of indicators derived from the plots of price oscillations and patterns. Meanwhile Fundamentalists traders base their trading mostly on the fundamental numbers and economical indicators of countries economies. Though, even if divided, both tendencies tend to complement each other to some degree.

In this article I will place myself on the “fundamentalists” side and focus on one of the situations every forex trader must be aware of and don’t let the events involved affect his trading efforts.

This risky situation is that when unprecedented chaotic world events start to develop as the trading day goes on. The power of the media (tv, internet, printed) can magnify and sometimes it may even distort the events taking place and impacting the trading journey in a significant manner. The result of this magnification and rapid diffusion of the news about the series of unfavorable events taking place is an increased atmosphere of fear, confusion and uncertainty in the trading world. And fearful traders are not prone to make the best trading choices because they have given themselves to panic and emotional reactions instead of reasoned and intelligent decisions.

If you need to have more specific examples of these kind of events you can search a bit inside your memories and consider the impact of just a few types of unfavorable chaotic world events as the political upheavals or corporate scandals of companies as; Enron, WorldCom, or of people as the case of Martha Stewart trial, και τα λοιπά. There is also the example of the terrorist attacks on Sep 11 in New York, Μάρτιος 11 in Spain, και τα λοιπά. Also natural disasters: tsunamis, earthquakes, floods, freezes, droughts, hurricanes along with wars can cause great disruption in a trading journey.

In short, every forex trader should be totally sure that his method of trading has built-in safe guards (stops, limit orders) to prevent a major financial loss from his trading account in case any of the unfavorable events I mentioned above ever takes place. And being realistic, many of those events will surely happen in the future.

 Κατεβάστε

Infinity Scalper Λήψη

FX Atom Pro Λήψη

Κολλημένος με:

Filed under: Forex Τεχνική & Θεμελιώδης Ανάλυση

Όπως αυτό το post? Εγγραφείτε στο μου RSS feed και να φορτώνει περισσότερα!

Ενδεχομένως σχετικές θέσεις

  • Technical Analysis Explained: Why and How to Use Technical Tools to Forecast Market Movements Technical Analysis Explained: Why and How to Use Technical Tools to Forecast Market MovementsKindle edition by IFC Markets. Κατεβάστε το μία φορά και να το διαβάσετε στη συσκευή Kindle σας, PC, τηλέφωνα ή ταμπλέτες. Χρήση χαρακτηριστικά, όπως σελιδοδείκτες, note taking and highlighting while reading Technical Analysis Explained: Why and How to Use Technical Tools to
  • Forex Trading Bible: Forex for beginners Forex Trading Bible: Forex for beginnersKindle edition by James Carter. Κατεβάστε το μία φορά και να το διαβάσετε στη συσκευή Kindle σας, PC, τηλέφωνα ή ταμπλέτες. Χρήση χαρακτηριστικά, όπως σελιδοδείκτες, note taking and highlighting while reading Forex Trading Bible: Forex for beginners.
  • Professional Forex ToolIt allows you to trade like a professional. Professional forex traders are using this. Shouldn’t you? – To be successful in forex trading, money mangement and trading psychology makes up 90% of the winning odds. This professional forex tool will take care of it. – It is a money management system set up in place. Εσείς
  • Volatility-Based Technical Analysis, Companion Web site: Strategies for Trading the Invisible (Wiley Trading) Buy Volatility-Based Technical Analysis, Companion Web site: Strategies for Trading the Invisible on ✓ FREE SHIPPING on qualified orders
  • Volatility-Based Technical Analysis: Strategies for Trading the Invisible (Wiley Trading) Volatility-Based Technical Analysis: Strategies for Trading the Invisible (Wiley Trading) – Kindle edition by Kirk Northington. Κατεβάστε το μία φορά και να το διαβάσετε στη συσκευή Kindle σας, PC, τηλέφωνα ή ταμπλέτες. Χρήση χαρακτηριστικά, όπως σελιδοδείκτες, note taking and highlighting while reading Volatility-Based Technical Analysis: Strategies for Trading the Invisible (Wiley Trading).
  • Technical Analysis from A to Z, 2nd Edition Rated 4.0/5: Buy Technical Analysis from A to Z, 2nd Edition by Steven Achelis: ISBN: 9780071363488 : 1 day delivery for Prime members
  • Study Guide to Technical Analysis of the Financial Markets (New York Institute of Finance) Rated 4.0/5: Buy Study Guide to Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications (New York Institute of Finance S) by John J. Murphy: ISBN: 9780735200654 : 1 day delivery for Prime members
  • Market Conditions for Successful Forex and Binary Options Trading: Daily Guiding Nuggets for successful Trading Adventure Market Conditions for Successful Forex and Binary Options Trading: Daily Guiding Nuggets for successful Trading Adventure [κύριος. Emegha Omoruyi Emmanuel] επί . *ΔΩΡΕΑΝ * ναυτιλία με τις προσφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις. This book contains information that will increase traders understanding of how the market works. It will help traders and beginners to understand chart analysis.The knowledge of the chart
  • Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications (New York Institute of Finance) Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications (New York Institute of Finance) (8580001070285): John J. Murphy: Βιβλία
  • Forex The Holy Grail Forex The Holy Grail [Simone Siesto] επί . *ΔΩΡΕΑΝ * ναυτιλία με τις προσφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις. The quest for the Holy Grail in Forex is a metaphorical journey in financial analysis applied to the currencies’ market. Much like the Templar knights sought the Holy Grail over the centuries