One Response to Demo Forex Trading Is The Begin

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

*

ಏನದು 6 + 11 ?
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ:
ಪ್ರಮುಖ! ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಗಣಿತವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ) :-)