ទុកឱ្យការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ.

*

តើអ្វីទៅ 6 + 3 ?
សូមទុកវាលទាំងពីរនេះអោយនៅដដែល:
សំខាន់! ដើម្បីអាចដំណើរការបាន, អ្នកត្រូវដោះស្រាយគណិតវិទ្យាសាមញ្ញដូចខាងក្រោម (ដូច្នេះយើងដឹងថាអ្នកជាមនុស្ស) :-)