సమాధానం ఇవ్వూ

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురించబడదు.

*

ఏమిటి 6 + 12 ?
దయచేసి ఈ రెండు ఫీల్డ్‌లను అలాగే ఉంచండి:
ముఖ్యము! కొనసాగడానికి, మీరు ఈ క్రింది సాధారణ గణితాన్ని పరిష్కరించాలి (కాబట్టి మీరు మానవుడని మాకు తెలుసు) :-)