Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

*

Những gì là 6 + 12 ?
Vui lòng để lại hai trường này:
QUAN TRỌNG! Để có thể tiến hành, bạn cần giải toán đơn giản sau (để chúng tôi biết rằng bạn là một con người) :-)