Forex Is Foreign Exchange

E hitimahuta paha te taata apî i te faahoturaa moni, Are'a râ, o te makete rahi roa a'e ïa i te ao nei. Ua haapotohia te parau Ra Exchange no te mau fenua êê, e aore râ, te moni noa. Te parau nei teie mau parau no te faufaa moni a te hoê fenua. (mai tei faitohia i ni'a i te faaroo rahi roa a'e o te fenua) e i te rahiraa o te taime, e faitohia te reira ia faaauhia i te amuiraa a te moni e faaohipahia e te fenua i reira te taata haapa'o ture.

Te faito e faarirohia ai te Forexm te makete rahi roa'e, o te hooraa ïa i te moni, e e faaohipahia te reira e te mau huru tuuraa faufaa atoa, no roto mai i te mau taata (o te faaohipa nei i te mau ta faturaa e aore râ te mau fare moni) i te mau hau no te mau taiete a te ao nei. E mea au roa ino te hi'opo'araa no to'na ino rahi e to'na taime (e e toru fare makete rarahi e matara ra i te mahana roa i roto i te hepetoma, e nehenehe te reira e taui i te moni no te mau fenua ĕê i te mau hora atoa o te mahana). Te ino o te hoê parau ïa e ere i te mea faufaa no te ino o te matete, o te faaite nei i te aravihi no te hoo vitiviti mai e aore râ no te hoo atu ma te ore e faatupu i te tahi ino rahi i roto i te hoo. Ia au i te moni o te mau fenua ua faaotihia ïa na roto i te pû iho (i te fare iho) te mau tumu hau a'e i te mau mea no rapae'au, Eita te imiraa e topa i raro a'e i te mau to'e ha'ue no roto mai i te hoê hooraa riaria.

Tamau noa i te tai'o

Tuuhia i roto i te Forex Trading EA, eBooks, Mau video, Mau buka | Tâtâîhia , , , , , | A vaiiho i te hoê mana'o

Faatereraa i te ati i roto i te Mau Hooraa

Te rahiraa o te taime, aita e hi'oraa eaha te rave'a ta outou e faaohipa no te hooraa e eaha to outou ite i roto i te ohipa hooraa. Mai te mea e, aita outou i rave i te mau taahiraa tano no te faatereraa i te fifi no te faaiti i te mo'eraa, aita outou i faaineine ia oe iho no te mea ino roa a'e. I roto i te mau imiraa i te hooraa, e mea fifi roa ia tohu e, eaha te e'a e pupuhi ai te mata'i i te hoê taime taa ê. No reira, e riro mai te faatereraa i te ati ei mea faufaa rahi. E ti'a ia outou ia pee i teie mau taahiraa ohie no te faaafaro i te taata e imi i te ohipa, ia ore ho'i outou ia faaruru i te hoê hopearaa tafû i ni'a i ta outou mau ohipa i hi'opo'a-faahou-hia.

  • Eiaha e faaea amui i te mau mea rarahi- Tuu-noa-raa i te moni 0.5 i ni'a i te hanere e tae atu i 3 i ni'a i te hanere o ta outou pû rahi i te taime hoê. E hamani te reira i te hoê upe'a parururaa no outou e e nehenehe ïa ia outou ia haaputu i ta outou moni no te hoê mahana ua.
  • Opere- Eiaha e tuu i ta outou pû rahi i ni'a hoê noa iho moni e aore râ, i te hoê noa tapihooraa. Mai te mea e ti'a ia outou ia haapa'o $10000 i roto i te tĭtĭ no USD-DAY forex in a 1 papa'iraa minuti, e ti'a ia outou ia ere i te taatoaraa o ta outou moni no ni'a i te 60 tetoni. Eiaha roa'tu te reira e riro ei hi'oraa no outou. Eiaha e haamau'a hau atu i te 10 e aore râ, 15 i ni'a i te hanere o ta outou oire pû i roto i te hoê moni.
  • Te hooraa e rave rahi taime- Teie te hoê rave'a e nehenehe ai ia outou ia faaiti i to outou fifi. Mai te au i te reira eiaha outou e haamau'a i te taatoaraa i ni'a i te hoê moni, mai te reira atoa, eiaha outou e haamau'a i te taatoaraa i ni'a hoê noa iho taime. Te hoê rave'a maitai o te haamau'araa ïa 15 i ni'a i te hanere i ni'a i te area taime na'ina'i, 35 i ni'a i te hanere i ni'a i te huru hora apî e te 50 i ni'a i te hoê faito hora roa a'e ia rahi ana'e to outou mana'o no te tohu i te topa-ê-raa. E nehenehe te ano'iraa ia riro mai ta outou i ma'iti e tei te huru no to outou hooraa ia outou i ni'a i te parau no te matahiti.
  • Faito fifi- Eiaha roa'tu e ma'iti i te hoê tapihooraa i reira te faito ati rahi a'e i te 5 i ni'a i te hanere. Oia mau,, tape'a mărû noa mai te 2 i ni'a i te hanere e mea maitai roa. Noa'tu e, e riro te mau rave'a fifi rahi a'e i te faatupu i te hoê mea maitai, e ti'a noa ia outou ia haere no te hoê hi'opo'araa maitai i te mau tereraa mau i roto i te makete e i muri iho a tuu atu i ta outou moni i te tĭtĭ.
  • Tape'a i te mau pau- Ia tupu ana'e te mo'eraa i te faahoturaa moni ta outou i rave, e haapapû outou e, eita outou e mamae ta'ue noa e aore râ, i te mau pau rahi i itehia a'enei. Tape'a i te mau mo'eraa, iti roa te mau taime e pohe ai oia i roto i te makete.
Tuuhia i roto i te Forex Trading Psychology | Tâtâîhia | A vaiiho i te hoê mana'o

Ia rahi te mau mea e hoo nei i te hoho'a o te taime

A hoo ai oia na roto i te mau imiraa, te taime e titauhia no te hooraa, e nehenehe ïa e riro mai ei tumu no te rahiraa o te mau taata hoo apî. Te ohipa e tupu nei maori râ, aita te feia rave ohipa apî e au ia tia'i e rave rahi hora e ia hi'opo'a i te mau tuhaa hora i muri iho. Te rahiraa o te taime e ite ore to ratou e te hinaaro nei ratou e imi i te moni vitiviti. I te tahi a'e pae, e rave rahi mau taata faaô ohipa o te au ia tape'a i te hoê fare haapiiraa tahito roa e te riroraa ei taata haapa'o maitai, e ua ma'iti ratou no te roaraa o te mau pu'e parau mai te 1 hora e aore râ, noa'tu 4 mau hora. Na te reira e horo'a ia ratou i te tai'oraa i te moni ta ratou e hinaaro e tapihoo, e no reira, e nehenehe ia ratou ia rave papû i te mea ta ratou e hinaaro e rave.

Tera râ,, no te huru taata rave ohipa tata'itahi, e mea rahi anei e aore râ, e mea na'ina'i anei, e mea apî e aore râ, te iteraa apî, te ohipa matamua roa o te tapûraa ïa e rave rahi mau tapa'o. Ia rave-ana'e-hia te reira, e horo'a mai oe i te hoê upe'a no te tuu i ni'a ia outou. Te taime taa ê ta outou i ma'iti, tei te huru ïa o to outou hinaaro mau ia hamani e eaha ta outou mau opuaraa atea i roto i te makete hooraa. E mea maitai ia tamau noa i te taui i te mau tapa'o taime e ia nava'i te ta'eraa i roto i te mau tapa'o taime ia ti'a i te mau ti'a no te taui ia'na iho.

Tamau noa i te tai'o

Tuuhia i roto i te Forex te faanahoraa Trading | Tâtâîhia , | A vaiiho i te hoê mana'o

Nahea i te faananea i ta outou mau faanahoraa hooraa?

Te vai nei te mau rave'a e te mau rave'a aravihi huru rau i roto i te mau rave'a faatîtîraa. Te horo'a nei te tahi mau taata hoo i te reira ma te tamoni ore i ni'a i te itenati, e nehenehe atoa e hoo mai i te tahi atu mau mana'o no ni'a i te faanahoraa Forex trading systems, noa'tu râ i te reira, te ite no ni'a i te hooraa-rahi-hia, ua opere-rahi-hia te reira, no te riro ei taata manuïa, e titauhia te reira no te pûpûraa ia'na iho e te ite maitai.

No te mau mea e hoo ra, e ere ïa no ni'a noa i te haamau'araa, te rahiraa o te mau rave ohipa i roto i teie ohipa, e hiaai rahi ïa. Na roto i teie huru ma'imiraa, e tia'i outou i te mau rave'a tamau no te faahotu i to outou mau ite hooraa e te haapiiraa e te faarahiraa i to outou manuïaraa i te pae faufaa. Na roto i te taime e faananea ai outou i ta outou mau faanahoraa hooraa, e roaa ïa ia outou te mau vahi tomoraa na mua a'e i te tarena, faaô i rapae i te mau vahi no te paruru i ta outou apî rahi e no te haapae i te tomoraa i rapae i te mau tapa'o e no te faaô i rapae i te mau tapa'o. Mai te mea e, e rave faaoti outou i teie mau mea, e mea papû maitai e, e rave'a hoo rahi ta outou.

Tamau noa i te tai'o

Tuuhia i roto i te Forex te faanahoraa Trading | Tâtâîhia , , , , , , | A vaiiho i te hoê mana'o

Eaha te hoê taumiraa hoho'a no te hoo i ni'a i te hoho'a?

Te hooraa e te hooraa i te mau poro'iraa, tei haamau-oioi-hia i ni'a i te hoê faanahoraa niu no te hooraa i te fenua êê. E rave'a teie no te hooraa o tei piihia ei hooraa pereoo uira. E piti huru rarahi i roto i teie rave'a tata'uraa. Te mau hoho'a uira no te hooraa i te mau rave'a faatîtîraa e te signal-based forexex auto trading.

I roto i teie parau papa'i, e paraparau tatou no ni'a i te mau rave'a apî no te hooraa i te mau rave'a apî, tei tu'ati i te hoê â mau hoho'a mai te faarii ereere e aore râ, te mau faanahoraa hooraa. I roto i teie huru hooraa pereoo uira, te hoê faanahoraa faanahoraa i roto i te roro uira e faaoti i te huru o te faanahoraa, tei roto atoa hoi te hoo, te taime e aore râ te rahiraa e te tâtâîraa i te faanahoraa mai te au i te faanahoraa. Noa'tu e, e faati'ahia te taata e faataupupu i te mau rave'a aravihi o te faanahoraa, noa'tu râ i te reira, na te faanahoraa e faatere i te tahi atu mau mana.

Tamau noa i te tai'o

Tuuhia i roto i te Forex Trading papauira | Tâtâîhia , , , , | A vaiiho i te hoê mana'o

Nahea ia numera no te mau mana'o faaôrii

No te oreraa e hoo, o te hoê ïa rave'a fifi e te rû rahi no te amui atu i roto i te makete moni, e te feia i roto i te reira, te ti'aturi rahi nei ratou i ni'a i te tapura o te mau moni hoo no te faataa i te taime no te hoo mai e no te hoo atu. No te tauiraa i te mau hoho'a fenua, o te hoê ïa o taua mau rave'a faatiti'aimaraa o te faaohipahia nei e te rahiraa o te mau taata hoo no te faa'ite i te mau tohuraa no ni'a i te tauiraa i muri nei no ni'a i te numera faaafaro. Ua piihia teie mau mea ei mau ofa'i faarii no te mea, i roto i teie mau moni hoo, e riro paha i te tua aore râ i te o'e i te taime a hoohia ai te mahana hooraa.

Ua numerahia teie mau mana'o i ni'a i te papa'iraa i ni'a i te raro, te moni rahi e te opaniraa o te mahana i ma'iri a'enei. Ua opuahia te reira i te mau mahana atoa., te mau 13raa o te ava'e, i te mau hepetoma atoa e aore, na te reira e horo'a mai i te mau tapa'o faufaa rahi no te pato'iraa e aore râ no te patururaa o ta outou e nehenehe e faaohipa no te tamau-noa-raa e aore râ no te faati'a-faahou-raa i te mau haamau'araa mai te mau fâ faufaa e aore râ no te tape'a i te ereraa i te ti'araa. E rave rahi mau taata hoo e faaohipa nei i te mau vahi faaoero Forexexing i roto i ta ratou mau ohipa hooraa i te mau mahana atoa, e ua riro te reira ei faaiteraa maitai no'na iho. Te rahiraa o te mau ofa'i tai'ohia e te feia rave ohipa, o te; Tahua, Raau raau, Camarilla, e te mau ana'iraa o Tom Demark. I ô nei matou e faataa'tu ai ia outou no te numera i te mau ofa'i faaorama, mai te mea e, ua ite outou e, e tauturu te reira ia outou ia haamatau atu â i te tahi hi'opo'araa aravihi. Tamau noa i te tai'o

Tuuhia i roto i te Forex te aravihi & Tuatapaparaa tumu | Tâtâîhia , , , , | A vaiiho i te hoê mana'o

No te aha e ti'a ai ia outou ia faaea i te mo'e i roto i te ohipa hooraa?

Ang katotohanan ay ang katotohanan ay ang pagpapakita sa kung minsan ay nais nito saanman nito ang kailangan nating gamitin ang mga pagkakataong hindi nawawala sa mga pagkakataong makita ninyo ang mga pagkakataong mawawasan ang inyong mga gawain.. Eita e ti'a ia tatou ia faatere i to'na mau tiaa, faariro i te ohipa ei ohipa fifi mau. E nehenehe te mau mea e taui rii mai te mata mai te mau ohipa rarahi i te pae faufaa aore râ te mau tauiraa i roto i te moni. E no reira, e ere i te mea maere ia imi i te hoê taata i roto i te hoê ti'araa fifi mau ia haere ana'e te makete ma te pato'i i to'na maitai; noa'tu râ i te reira, e ite paha outou i te mau rave'a no te haavî i ta outou mau faanuuraa ia ore outou ia haruhia i roto i te itenati o teie ohipa.

Hoê rave'a maori râ, te ma'itiraa Ia ore te mo'eraa. Nahea outou ia rave i te reira? Te parau mau, e mea ohie mai te tapu-oioi-raa i to outou pau e aore râ a haere ma te tahe e a huri ai i to outou mau manimani rima ma te ti'aturi e, e fariu mai te makete i to outou maitai i te mau mahana i muri nei. E ti'a ia outou ia vai ora noa no te mea, a tere ai outou na ni'a i te makete i te mau mahana atoa, e rahi atu to outou ite e to outou haapiiraa o te tauturu ia outou ia manuïa i roto i teie tamataraa.

Tamau noa i te tai'o

Tuuhia i roto i te Forex Trading ABC | Tâtâîhia , , , , | A vaiiho i te hoê mana'o

Eaha te hoê tu'atiraa tamau?

Ua riro te mau taata rave'a apî ei faaiteraa moni no te faaroo o te tupu mai ia faahiti ana'e te hoê faahitiraa e te tumu parau e, te faaau ra te hoê taata hoo IDN i te tahi atu â avei'a. Ia tae ana'e te reira no te hooraa, e tupu te mau tapa'o no te faatautauraa i te mau tauiraa e tupu nei ia au i te e'a e aore râ ia ho'i mai i muri. Ia tape'a ana'e te hoê taata ohipa i te hoê mata aeto i ni'a i te heeraa o te aeto, ua riro ïa ei faaiteraa e te o'i mai nei te hoê rave'a hoo.

Ia faa'ohipa-maitai-hia ana'e te ma'i'umeraa, e nehenehe râ te reira e riro ei rave'a no te fana'o tamau i te hoê taata ho'i imiraa faufaa. E mea iti roa te ati ia hoo i te piri roa i ni'a e i raro roa, no te mea, e mea iti roa te ati, e i te tahi taime, e iti roa mai te faito, e i te tahi taime e itehia te reira i te faito ha'iha'i roa a'e.

Tamau noa i te tai'o

Tuuhia i roto i te Forex te aravihi & Tuatapaparaa tumu | Tâtâîhia , , , , , , , | A vaiiho i te hoê mana'o

Eaha te mau mea hunahia i te pae varua?

Ua riro te faarueraa i te tahi faaiteraa o te moni hoo e tupu mai ia faaauhia te utu'a e te tumu parau ia faaauhia te taata hoo hoo i te mau vahi taa ê.. Te faaite nei te mau tapa'o o te tereraa i te hoê tauiraa i ni'a i te huru e tupu mai nei. E riro te reira i te haere i mua e aore râ, i te faati'a-ore-raa i te taata. E mea faufaa te mau hororaa no te mea, mai te mea e, e haapa'o maitai outou i te reira, ua ite outou eaha te taime e ti'a ai ia outou ia hoo i te apî.

No te mea ho'i e, na te moni hoo e te mau faaiteraa mai te RSI te huru, e faaûruhia te tahi mau faa'ite mai te RSI, CCI e aore râ MACD, ua ite outou e, eaha te taime e haamata ai te matete i te taui i te avei'a e i te ti'araa ia fana'o outou ia au i te apî. Te hoê maitai rahi no te faaohiparaa i te mau mâuiuiraa, oia ho'i ïa, e nehenehe te reira ia faahaerehia mai i ni'a e aore râ i raro, e mea iti roa te ati e tupu mai. Te auraa ra, e mea au maitai ratou i roto i te hoê fare toa e aore râ i roto i te hoê makete. Te ohipa rahi i tura'ihia e te feia faatîtîhia, o te i'oa ïa o te i'oa teitei a'e e aore râ te mau vahi i raro tei hamanihia i ni'a i te mau tabula. E rave'a faufaa roa te reira o te tauturu ia outou ia ite i te hoê ma'i i ni'a i te mana'o i ni'a i te mana'o e aore râ, i te hoê taata o te arata'i mai.

Tamau noa i te tai'o

Tuuhia i roto i te Forex te aravihi & Tuatapaparaa tumu | Tâtâîhia , , , , , , , , | A vaiiho i te hoê mana'o

Eaha te hoê upoo e te mau tapono tei ma'itihia?

E faaohipa te mau taata hoo tihepô e te feia faaô faufaa e rave rahi mau rave'a e mau mauhaa i roto i te hooraa. Tei roto i te reira te mau hoho'a o te tabula, te mau roro uira e te tahi atu â. No te tumu o teie parau papa'i, e hi'o ïa tatou i te hoho'a o te upoo e te mau tapono imiraa. E rave'a faufaa roa teie e ti'a i te taata ho'i ia ite no ni'a i te feia e rave ohipa. Mai te mea ua taa ia outou e nahea ia faaohipa maitai i teie rave'a, e nehenehe ta outou e fana'o i te apî rahi na roto i te mau ma'imiraa.

I te rahiraa o te taime, ua itehia te mau taatiraa o te moni i roto i te mau makete Forex, e ua taa-maitai-hia na roto i te tauturu a te mau tabula e te mau huru faanahoraa hooraa parau. I muri iho i te ohiraa i te haamaramaramaraa hooraa, e nehenehe ta outou e faaohipa i te tahi mau hoho'a no te tâtâî e no te taa maitai i te parau haamaramaramaraa. E rave rahi taata hoo manuïa e faaohipa nei i te haamaramaramaraa tei haaputuhia no te faanaho i to ratou nuuraa e te raveraa i te mau faaotiraa mai te au i te mau haamaramaramaraa i ni'a i te mau tabula hooraa. Ia hoo ana'e tatou, e ma'iti outou i te mau tapura i ni'a i te auraa o te reira mau mea o te tumu i te tereraa o te moni e vai ra. I te rahiraa o te taime, ia tae mai te mau hoho'a no te tauiraa, ia fatata mai ïa te reni hopea.

Tamau noa i te tai'o

Tuuhia i roto i te Forex te aravihi & Tuatapaparaa tumu | Tâtâîhia , , , | A vaiiho i te hoê mana'o