ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ *

*

ਕੀ ਹੈ 11 + 12 ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਛੱਡੋ:
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਧਾਰਣ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ) :-)